AKTUALITY

Rekonstrukce vodovodního přivaděče Vlíněves – Dolní Beřkovice

18.5.2022

image

Vodovodní přivaděče jsou jedním z nejdůležitějších propojovacích článků v celé vodohospodářské infrastruktuře. Prostřednictvím těchto přivaděčů je přes rozsáhlé území dopravováno velké množství pitné vody od zdrojů nebo akumulačních vodojemů až k rozvodným vodovodním sítím v městech a obcích.

Vodovodní přivaděče jsou jedním z nejdůležitějších propojovacích článků v celé vodohospodářské infrastruktuře. Prostřednictvím těchto přivaděčů je přes rozsáhlé území dopravováno velké množství pitné vody od zdrojů nebo akumulačních vodojemů až k rozvodným vodovodním sítím v městech a obcích.

Část vodovodního přivaděče mezi obcemi Vliněves a Dolní Beřkovice byl na základě technického posouzení určen k rekonstrukci. Významná inkrustace uvnitř potrubí, stejně tak jako pokročilá degradace celého ocelového potrubí, je patrná z přiložené fotografie. Pro rekonstrukci byla zvolena bezvýkopová metoda nazývaná Relining, kdy je do původního ocelového potrubí, po jeho vyčištění a zfrézování robotickým zařízením, zataženo polyethylenové potrubí dimenze 400 mm. Toto potrubí je předem na povrchu spojeno v dlouhý tzv. svařenec.

Celková délka rekonstruovaného potrubí je 1301 m a celkové investiční náklady představují 13,3 mil. Kč. Rekonstrukce byla zahájena v listopadu 2021 a dokončení je plánováno do konce října 2022.

logo VKM