KONTAKTNÍ OSOBY

asistentka
Silvie Jágrová +420 312 812 200
sekretariat@vkm.cz

ředitel
Ing. Josef Živnůstek +420 312 812 200
josef.zivnustek@vkm.cz
ekonomický náměstek
Ing. Oldřich Večeřa +420 312 812 113
oldrich.vecera@vkm.cz
manažer investičního útvaru
Ing. Miloš Procházka +420 312 812 248
milos.prochazka@vkm.cz
hlavní účetní
Ing. Hana Lukášová +420 312 812 215
hana.lukasova@vkm.cz
vedoucí majetkoprávního oddělení
Dana Přibylová +420 312 812 172
dana.pribylova@vkm.cz
vedoucí ekonomicko správního oddělení
Ing. Adéla Kedroňová +420 312 812 114
adela.kedronova@vkm.cz
vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek
Pavel Ješátko +420 312 812 242
pavel.jesatko@vkm.cz
technik majetkového útvaru
Ing. Radek Popovič +420 312 812 211
radek.popovic@vkm.cz
technik investiční výstavby
Aleš Beran +420 312 812 243
ales.beran@vkm.cz
technik majetkového útvaru
Martin Brož +420 312 812 145
martin.broz@vkm.cz
technik útvaru investic
Magda Kubicová +420 312 812 255
magda.kubicova@vkm.cz
technik útvaru vodohospodářského rozvoje a kontrol
Šimon Pospíšil +420 312 812 137
simon.pospisil@vkm.cz
správce GIS útvaru majetku
Jana Vašáková +420 312 812 127
jana.vasakova@vkm.cz
finanční účetní
Pavlína Kuzmová +420 312 812 159
pavlina.kuzmova@vkm.cz
specialista ekonomického útvaru
Vladimír Basl +420 312 812 144
vladimir.basl@vkm.cz

RYCHLÝ KONTAKT

logo VKM