INVESTIČNÍ VÝSTAVBA

kanal kladno

VKM, a.s. zajištuje splnění legislativních požadavků na výběr dodavatelů investičních akcí v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Za tímto účelem shromažduje VKM, a.s., investiční úsek údaje o provedených investičních akcích, výběrech dodavatelů v souladu se ZVZ od doby jeho účinnosti a povinnosti veřejného zadavatele zřídit profil zadavatele.

Na níže uvedeném řádně certifikovaném profilu zadavatele zájemci o poskytnutí informací, a rovněž uchazeči o VZ vyhlašovanou VKM, a.s. dle příslušného režimu ZVZ v platném znění získají všechny povinně zveřejňované údaje.

Odkaz na profil veřejného zadavatele u certifikovaného poskytovatele OTIDEA, a.s.

www.e-zakazky.cz

logo VKM