O NÁS

klicava

Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) jsou vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v severní části Středočeského kraje, který zabezpečuje zásobení 260 tisíc občanů pitnou vodou a odkanalizování více jak 170 tisíc obyvatel.

Hlavními úkoly naší společnosti, která byla zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, jsou:

Péče o vlastní vodárenskou a kanalizační síť, zajištění její údržby a obnovy.

Zabezpečení obyvatel kvalitní pitnou vodou a efektivní vyčištění odpadních vod podle nejnovějších požadavků legislativy vodního hospodářství.

Dosahování kladných hospodářských výsledků s důrazem na tvorbu prostředků k průběžné obnově infrastruktury.

Společensky odpovědný přístup k vlastní činnosti. Dlouhodobá ochrana zdrojů pitné vody a ochrana životního prostředí.

Zajištění plynulého a efektivního provozování vodovodů a kanalizací při dodržení principů solidární a sociálně únosné ceny vodného a stočného.

Dozor nad činností smluvního provozovatele.

Rozvoj vodovodů a kanalizací na území působnosti VKM ve spolupráci s obcemi, podnikatelskými subjekty a občany.

logo VKM