O NÁS

2019 Pozvánka na VH VKM dne 29.5.2019

2019 Návrhy akcionářů na volbu členů představenstva a členů DR

2018 a) 2018 rozvaha + výkaz zisku a ztráty

2018 b) 2018 příloha v účetní závěrce

2018 c) 19 03 05 zpráva auditora

2018 d) 2018 Zpráva o podnikatelské činnosti

logo VKM