INVESTIČNÍ VÝSTAVBA

vodarny-melnik-mseno

VKM, a.s., investiční úsek zajištuje komplexní služby v oblasti přípravy, realizace a zařazení investičních akcí VKM, a.s.

Spolupracujeme v tomto smyslu i s našimi akcionáři ( obcemi, kde je vodohospodářská infrastruktura v majetku VKM,a s , případně jeho část) a nabízíme pomoc při řešení a přípravě koordinace příslušných investičních akcí, nebo organizujeme sdružené investiční akce v příslušné lokalitě zájmového území VKM, a.s. ( viz mapa působnosti).

Případné dotazy rád zodpoví ředitel společnosti ( viz sekce kontakty)

V této sekci dále zájemci mohou získat informace v dokumentu: “Technické standardy“, kde je přehledně definován požadovaný technický standard vodohospodářské infrastruktury VKM.

Zadávací list slouží žadatelům z řad obcí, pro vyplnění prvotních informací pro plánované investiční akce obcí, kde je vhodná koordinace s investičním úsekem VKM, z titulu rekonstrukce vodovodu nebo kanalizace.

Vyplněním a odesláním zadávacího listu v termínech uvedených v dokumentu: “postup investiční výstavby“, pomůžete rychlejšímu projednání přípravy a následné případné realizace příslušné investiční akce.

Vyplněné zadávací listy VKM prosím zasílejte k rukám ředitele VKM, a.s.

Postup investiční výstavby VKM

Zadávací list VKM 2012

Technické standardy VKM-SV

logo VKM